॥ श्लोक सङ्ग्रह २ ॥

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
॥ श्लोक सङ्ग्रह २ ॥

सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥

 Oh Goddess Sarasvati, my humble prostrations unto
Thee, who are the fulfiller of all my wishes.
I start my studies with the request that Thou wilt
bestow Thy blessings on me .

   आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् ।
   सर्वदेवनमस्कारान् केशवं प्रतिगच्छति ॥

दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः ।
दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥

   गणनाथसरस्वतीरविशुक्रबृहस्पतीन् ।
   पञ्चैतान् संस्मरेन्नित्यं वेदवाणीप्रवृत्तये ।
सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः ।
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः ॥

धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ।
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥

विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।
सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥

   शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
   प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् ।
येषं हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः ॥

   तदेव लग्नं सुदिनं तदेव
     ताराबलं चन्द्रबलं तदेव ।
   विद्याबलं दैवबलं तदेव
     लक्ष्मीपते तेंऽघ्रियुगं स्मरामि ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
   बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।
करोमि यद्यद् सकलं परस्मै
   नारायणायेति समर्पयामि ॥

   हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नं प्रजापतिः ।
   हरिः सर्वः शरीरस्थो भुङ्क्ते भोजयते हरिः ॥

कर्पूरगौरं करुणावतारं
   संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
   भवं भवानीसहितं नमामि ॥

   ॥ श्रीरामायणसूत्र ॥

   आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनम्
   वैदेहीहरणं जटायुमरणम् सुग्रीवसम्भाषणम् ॥

   वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम्
   पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं एतद्धिरामायणम् ॥

॥ श्रीभागवतसूत्र ॥

आदौ देवकिदेविगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम्
मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् ॥

कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतां पालनम्
एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ॥

   ॥ गीतास्तव ॥

   पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम्
   व्यासेनग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते
   अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम्
   अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम् ॥

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

   ॥ व्यासस्तुती ॥

   नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ।
   येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः ॥

   व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ।
   नमोवै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमोनमः ॥

॥ श्रीदत्तगुरुध्यानम् ॥

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥

   यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः
   वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ।
   ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
   यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥

मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥

   श्रीकेशवाय नमः । नारायणाय नमः । माधवाय नमः ।
   गोविन्दाय नमः । विष्णवे नमः । मधुसूदनाय नमः ।
   त्रिविक्रमाय नमः । वामनाय नमः । श्रीधराय नमः ।
   हृषीकेशाय नमः । पद्मनाभाय नमः । दामोदराय नमः ।
   सङ्कर्षणाय नमः । वासुदेवाय नमः । प्रद्युम्नाय नमः ।
   अनिरुद्धाय नमः । पुरुषोत्तमाय नमः । अधोक्षजाय नमः ।
   नारसिंहाय नमः । अच्युताय नमः । जनार्दनाय नमः ।
   उपेन्द्राय नमः । हरये नमः । श्रीकृष्णाय नमः ।
॥ देवतावन्दनम् ॥

श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ।
श्री सरस्वत्यै नमः । श्रीगुरवे नमः ।
श्रीमातापितृभ्यां नमः ।
श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ।
श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः ।
इष्टदेवताभ्यो नमः । कुलदेवताभ्यो नमः ।
स्थानदेवताभ्यो नमः । वास्तुदेवताभ्यां नमः ।
सरेवेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ॥ अविघ्नमस्तु ॥

 ॥ ॐ तत्सत् इति ॥

From:-http://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_general/shloka2.html?lang=sa

देववाणी एंड्रायड एप डाउनलोड

वार्ताः


आपकी राशि के अनुसार शिव अर्चना...

आपकी राशि और शिव पूजा शिव पुराण में उल्लेख हैं की महाशिवर [ ... ]

अधिकम् पठतु
बुद्ध और ब्राम्हण

बुद्ध और ब्राह्मण मूलनिवासी अकसर ब्राह्मणों को कोसते है [ ... ]

अधिकम् पठतु
सोमवार के ही दिन शिव की पूजा क्यों करते हैं जानें ...

🌿🌸🍃🌺🌿🌸🍃🌺🌿🌸🍃 *क्यों सोमवार" को ही *भगवान शिव की पूजा कर [ ... ]

अधिकम् पठतु
जानें महाशिवरात्री का वैज्ञानिक पहलू एवं छ्मा मंत्...

💐✍💐 *जानें महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक पहलू और क्षमा मन्त [ ... ]

अधिकम् पठतु
रावण पराजय और सीता हरण क्यों...

*“ रावण - पराजय और सीता - हरण क्यों ?
“* नारायण ! श्रीमद् देवीभ [ ... ]

अधिकम् पठतु
महाशिवरात्री व्रत कथा...

महा देव औरशिवरात्रि जप तप ब्रतकी कथा पूर्व काल में चित्रभ [ ... ]

अधिकम् पठतु
एक रोचक कथा - पंडित अजय भारद्वाज द्वारा...

हमारे मन में बहुत बार यह ख्याल आता है कि क्या वो मालिक/ भगव [ ... ]

अधिकम् पठतु
महाशिवरात्रि 2018: तिथि को लेकर संशय दो तारीखों मे...

महाशिवरात्रि 2018: तिथि को लेकर संशय, कब निकलेगी भोलेनाथ की ब [ ... ]

अधिकम् पठतु
कमला सोहोनी

कमला सोहोनी १०१२ तमे वर्षे अजायत । तस्याः पिता नारायणराव [ ... ]

अधिकम् पठतु
कर्कटी (राक्षसी)

ब्रह्मवादिनीषु काचित् राक्षसी अपि अस्ति । सा तपः प्रभाव [ ... ]

अधिकम् पठतु
कपिलः (ऋषिः)

ऋषिः कपिलः सांख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः अस्ति । भागवतपुराण [ ... ]

अधिकम् पठतु
कनकदासः


कनकदासः (Kanaka Dasa) श्रेष्ठः कीर्तनकारः । (Kannada:ಕನಕದಾಸರು)कर्णाटक [ ... ]

अधिकम् पठतु
कठसंहिता

कठसंहिता यजुर्वेदस्य सप्तविंशति-शाखासु अन्यतमाऽस्ति ।  [ ... ]

अधिकम् पठतु
कठोपनिषत्

कठोपनिषत् प्रमुखासु दशसु उपनिषत्सु अन्यतमा । कठोपनिषदः  [ ... ]

अधिकम् पठतु
कटासराजशिवमन्दिरम्...

कटासराजशिवमन्दिरं पाकिस्थानस्य पञ्जाब-राज्यस्य उत्तरी [ ... ]

अधिकम् पठतु
अन्य लेख